Workshop | Grip op het Sociaal Domein

In deze workshop gaan we op zoek naar de grootste pijnpunten die de decentralisaties op dit moment geven. Vervolgens structureren we deze punten naar een boomstructuur waarin alle relaties en afhankelijkheden gevisualiseerd worden. Een aanpak die snel en op overzichtelijke wijze leidt tot grip op de decentralisaties!

De komende jaren staan de gemeenten voor de uitdaging om het sociaal domein te transformeren. Daarbij moet een koppeling gezocht worden tussen de gedecentraliseerde taken en het reeds aanwezige gemeentelijke beleid c.q. besturingsoplossingen.

U kunt kosteloos deelnemen aan deze workshop.

Om de beoogde transformatie tot een succes te brengen, is het van groot belang om gezamenlijk de doelstellingen helder te krijgen én na te leven. Wie zijn allemaal betrokken in de keten en vooral hoe houden we grip op al onze beleidsmatige en financiële afspraken? Hoe levert u nu en in de toekomst optimale dienstverlening aan uw burger? Hoe werkt u optimaal samen binnen de ketens?

Informatie & inschrijven