Dit is een verslag van de brainstormsessie over de koppeling tussen het bedrijfsmodel en het besturingsmodel op 8 november 2012. Tijdens de brainstorm zijn de ervaringen gedeeld en is besproken hoe deze modellen kunnen worden ingezet in de organisatie.

De brainstorm is georganiseerd door het communityplatform Round Tables in samenwerking met Sophiq, specialist op het gebied van organisatiesturing en beslisinformatie. De Round Tables Community is opgericht ter bevordering van kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen over verschillende maatschappelijke thema’s. Een van deze onderwerpen is efficiënte effectieve besturing van overheidsorganisaties.

Heeft u interesse in een brainstorm voor uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op.

Download verslag