Als lokale overheid ontplooit u veel initiatieven, genoodzaakt door wet- en regelgeving maar ook door de druk om productiever te zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan inrichting van KCC’s of samenwerkingsverbanden die moeten leiden tot shared service centers of centrale inkoop. Allemaal goede initiatieven. Maar wel met een verregaande impact op de besturing van uw organisatie.

‘Hoe kunt u als lokale overheid door integrale sturing minder rapporteren, beter sturen en meer doen met minder middelen?’

Juist dat laatste wordt vaak niet meegenomen in de verandering. Veelal wordt u meegesleept in de waan van de dag. Nieuwe initiatieven leiden tot meer werk en meer druk voor u en uw collega’s, zo lijkt het. U moet vaak extra rapporteren, naast de verschillende (losse) rapportagecycli die u al op uw bord hebt liggen. Bovendien zorgt vernieuwing op zich voor wijzigingen van afhankelijkheden en structuur. Het zicht daarop ontbreekt vaak: een nieuwe situatie maar minder overzicht en inzicht. Dat is een merkwaardige ontwikkeling. Verandering moest toch leiden tot verbetering?

Bij dit verslag
De workshop werd georganiseerd door het communityplatform Round Tables in samenwerking met Gemeente Bergen op Zoom, CJG Rijnmond en Sophiq specialist op het gebied van organisatiesturing en beslisinformatie.
Round Tables Community is opgericht ter bevordering van kennisdeling en het uitwisselen van ervaring over verschillende maatschappelijke thema’s. Een van deze onderwerpen is de efficiënte en effectieve besturing van overheidsorganisaties. Bas Volkers

Download verslag